Vilkår og betingelser for brug af webstedet

1. Vilkår og betingelser

Ved at tilgå dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet, gældende love og regler og deres overholdelse. Hvis du er uenig i nogen af de angivne vilkår og betingelser, er det forbudt for dig at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af relevant ophavsret og varemærkelovgivning.

2. Licens til brug

Det er tilladt midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (data eller programmering) på Hassing Bilers websted til individuel og ikke-forretningsmæssig brug. Dette er kun en tilladelse til licens og ikke en udveksling af titel, og under denne tilladelse må du ikke:
modificere eller kopiere materialerne;
bruge materialerne til nogen kommerciel brug eller til nogen offentlig præsentation (erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig);
forsøge at dekompilere eller rekonstruere noget produkt eller materiale på Hassing Bilers hjemmeside;
fjerne enhver copyright eller anden restriktiv dokumentation fra materialerne; eller
overføre materialerne til en anden eller endda “spejle” materialerne på en anden server.
Denne tilladelse kan derfor blive opsagt, hvis du ikke overholder nogen af disse begrænsninger, og kan opsiges af Hassing Biler, når som helst det skønnes nødvendigt. Efter tilladelsens ophør, eller når din visningstilladelse er ophørt, skal du destruere alt downloadet materiale i dit ejerskab, uanset om det er i elektronisk eller trykt form.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på Hassing Biler’s hjemmeside er givet “som de er”. Hassing Biler giver ingen garantier, hverken kommunikerede eller antydede, og fraskriver sig og annullerer således enhver anden garanti, herunder uden hindring, udledte garantier eller erklæringer om salgbarhed, egnethed til en bestemt årsag eller ikke-indtrængen i licenseret ejendom eller anden krænkelse af rettigheder. Endvidere garanterer Hassing Biler ikke eller fremsætter nogen erklæringer vedrørende præcisionen, de sandsynlige resultater eller den urokkelige kvalitet af brugen af materialerne på sin internetside eller generelt identifikation med sådanne materialer eller på nogen destinationer, der er forbundet til denne hjemmeside.

4. Begrænsninger

Hassing Biler eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for skader (herunder, uden begrænsning, skader som følge af tab af oplysninger eller fordele eller på grund af forretningsforstyrrelser), der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge materialerne på Hassing Bilers hjemmeside, uanset om Hassing Biler eller en af Hassing Biler godkendt agent mundtligt eller skriftligt er blevet gjort opmærksom på sandsynligheden for sådanne skader. Da nogle få retsområder ikke tillader begrænsninger af udledte garantier eller begrænsninger af forpligtelsen for vægtige eller tilfældige skader, gør disse begrænsninger muligvis ikke en forskel for dig.

5. Ændringer og errata

De materialer, der vises på Hassing Bilers websted, kan indeholde typografiske eller fotografiske fejl. Hassing Biler garanterer ikke, at noget af materialet på dets websted er nøjagtigt, færdigt eller aktuelt. Hassing Biler kan udrulle forbedringer af materialerne på sit websted når som helst uden varsel. Hassing Biler gør dog ikke noget for at opdatere materialerne.

6. Links

Hassing Biler har ikke kontrolleret størstedelen af de hjemmesider eller links, der er forbundet til dets hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan forbundet hjemmeside. Inkorporeringen af enhver forbindelse udleder ikke støtte fra Hassing Biler af webstedet. Brug af en sådan tilsluttet side er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer af vilkår for brug af webstedet

Hassing Biler kan opdatere disse vilkår for brug af sit websted når som helst uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende form for disse vilkår og betingelser for brug.

8. Gældende lov

Enhver sag, der identificeres med Hassing Bilers websted, skal administreres af lovene i landet Danmark Hassing Biler State uden respekt for dets strid om lovbestemmelser.

Generelle vilkår og betingelser, der gælder for brug af et websted.

Privatlivspolitik

Dit privatliv er afgørende for os. Ligeledes har vi opbygget denne politik med det formål, at du kan se, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og afslører og gør brug af individuelle data. Følgende skitserer vores privatlivspolitik.

Før eller på det tidspunkt, hvor vi indsamler personlige

  • oplysninger, vil vi identificere de formål, som oplysningerne indsamles til.
  • Vi indsamler og udnytter individuelle data udelukkende med det formål at opfylde de grunde, vi har angivet, og til andre gode formål, medmindre vi får samtykke fra den pågældende person, eller hvis det kræves i henhold til loven.
  • Vi vil kun opbevare individuelle data, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse formål.
  • Vi vil indsamle individuelle data med lovlige og rimelige midler og, hvor det er passende, med information eller samtykke fra den pågældende person.
  • Personlige oplysninger bør være vigtige for de formål, de skal bruges til, og i det omfang, det er nødvendigt for disse formål, bør de være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede.
  • Vi vil beskytte individuelle data med sikkerhedsafskærmninger mod ulykke eller indbrud, og også uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, brug eller ændring.
  • Vi vil straks give kunderne adgang til vores politikker og procedurer for administration af individuelle data.
  • Vi er fokuserede på at lede vores virksomhed i henhold til disse standarder med et specifikt mål om at garantere, at fortroligheden af individuelle data er sikker og opretholdt.